Vemservice

Vemservice

Vemdalsservice AB gör lastbilsbyggen, utvecklar specialfordon och utför ombyggnationer av tunga fordon. Kunder är t.ex. Volvo och Scanias återförsäljare samt privata åkerier.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.