Minitube

Minitube

Minitube AB är en världsledande tillverkare av skyddsartiklar för sjukvården och tandläkare. Tillverkning sker i Jämtland och i Colorado, USA. Försäljning sker till över 50 länder.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.